מי הוא אוייב?

Oil on paper 35X25cm' wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' urban wolves All rights reserved

Oil on paper 35X50cm' urban wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' urban wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' urban wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' urban wolves All rights reserved

Oil on paper 25X35cm' urban wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' urban wolves All rights reserved

Oil on paper 35X25cm' urban wolves All rights reserved

Oil on paper 55X35cm' urban wolves All rights reserved

Oil on canvas 40X30cm' wolves All rights reserved

refugies and woves Oil on canvas 60X40 All rights reserved

The victiory of the hunter Oil on canvas 70X70cm' All rights reserved

Urban wolves Oil on canvas 70X70cm' All rights reserved

Urban wolves Oil on canvas 60X40cn'cm' All rights reserved

Urban wolves Oil on canvas 90X70cm' All rights reserved

Urban wolves Oil on canvas 90X90cm' All rights reserved

Urban wolves Oil on canvas 110X90cm' All rights reserved

Urban wolves Oil on canvas 90X70cm' All rights reserved

Wolves Oil on color printed paper 38X28cm' All rights reserved

Wolves Oil on color printed paper 38X28cm' All rights reserved

Wolves Oil on color printed paper 38X28cm' All rights reserved

Wolves Oil on canvas 60X40cm' All rights reserved

Wolves Oil on wood cabinet 80X40door cm' All rights reserved

Wolves Oil on wood cabinet 80X40door cm' All rights reserved

שנה ארוכה ציירתי זאבים. אלו צבאו לפתחי, מלאי תנועה והבעה עיניהם יורות זיקים או מביטות בטוב כלבי. ידעתי שאני עוסקת באחר המוחלט, אחר שמקובל לראות בו רוע, כזה המנכס את התקופה, את רוח הזמן ( Zeit geist ). החלטתי לא להלחם בהם, אם איני יכולה לנצח אותם אולי מוטב שאצטרף ללהקתם. הזאב שהוא חיה שנויה במחלוקת, מעורר בי שאלות קיומיות, מחד הוא מוצאו של הכלב. חיה נאמנה ואהובה על האדם. מאידך זו חיה טורפת ומאיימת, מתי למעשה הופך הזאב לאויב? דילמה זו עולה בעיקר כאשר אני בוחרת לצייר זאב שרובה הצייד מונח על גווייתו, כאות לנצחונו של הצייד, אז מי כאן האוייב?

 לימים נודע לי שסטלין הרודן הנורא היה יושב בישיבות ומשרבט בקולמוסו, כולם חשבו שהוא כותב פרוטוקול, אך לא, סטלין רשם זאבים. הרתיעה שלי מידיעה זו הייתה עצומה. מאוחר יותר נפל לי האסימון. זו היא רוח הזמן!When I first started drawing and painting wolves

I was fascinated by the way they look and move. Their rapid and powerful movement

Basically  it was the movement that captured me.

Wolves became an obsession for me. I read about them, Their  being intelligent animals, Living as wolf pack. There is no lone wolf. They grow families and care for one another. (Maybe) very much like human beings

Still they are a great fear for people. For example those who grow flock. People do not voluntarily meet with wolves. symbolically they are the image of the complete other (Alter), A symbol of evil.

Unfortunately this era is full of wrongs and I keep on ‘dancing’ with wolves as the symbol of zeit gaist (spirit of time)

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

25.09 | 20:12

Thank you Nahoum I know what you like best and it is all right with me. But I keep on changing with the themes and atmosphere of events.

...
27.07 | 13:23

Painting is brilliant. I respect you attitude. I prefer the cover of you poetry book. Subtle.

...
22.06 | 00:29

תודה עיינה. יש עוד רישומים רבים שאינם בקבוצה הזו אבל באותו נושא ובאותה הרוח...

...
21.06 | 18:50

יפה פה, מחכה לראות המשך הקו, עיינה

...
You liked this page