גן של ורדים

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

I always go back to the natural hand writing of my | Reply 25.09.2020 20:12

Thank you Nahoum I know what you like best and it is all right with me. But I keep on changing with the themes and atmosphere of events.

Nahoum cohen | Reply 27.07.2018 13:23

Painting is brilliant. I respect you attitude. I prefer the cover of you poetry book. Subtle.

See all comments

| Reply

Latest comments

25.09 | 20:12

Thank you Nahoum I know what you like best and it is all right with me. But I keep on changing with the themes and atmosphere of events.

...
27.07 | 13:23

Painting is brilliant. I respect you attitude. I prefer the cover of you poetry book. Subtle.

...
22.06 | 00:29

תודה עיינה. יש עוד רישומים רבים שאינם בקבוצה הזו אבל באותו נושא ובאותה הרוח...

...
21.06 | 18:50

יפה פה, מחכה לראות המשך הקו, עיינה

...
You liked this page