סרטים תיעודיים

Overview - Blog Postings

  • JANUARY 2014 Date
  • Likes Count 0 Comments Count 0 Jan. 29, 2014
  • FEBRUARY 2013 Date
  • Likes Count 0 Comments Count 0 Feb. 16, 2013

Latest comments

25.09 | 20:12

Thank you Nahoum I know what you like best and it is all right with me. But I keep on changing with the themes and atmosphere of events.

...
27.07 | 13:23

Painting is brilliant. I respect you attitude. I prefer the cover of you poetry book. Subtle.

...
22.06 | 00:29

תודה עיינה. יש עוד רישומים רבים שאינם בקבוצה הזו אבל באותו נושא ובאותה הרוח...

...
21.06 | 18:50

יפה פה, מחכה לראות המשך הקו, עיינה

...